Dostali jste se na webové stránky advokáta Mgr. Michala Vogela.

Na těchto stránkách bych Vás rád informoval o mnou nabízených právních službách, spolu se základními podmínkami, kterými se řídí poskytování právní pomoci advokátem.

Právní služby poskytuji v oblastech trestního, občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva. Bližší  a přesnější vymezení poskytovaných právních služeb naleznete na odkaze "právní služby".

Bohužel nemohu na internetu vystavit ceník služeb, protože to nedovolují Pravidla profesionální etiky advokáta, kterými jsem vázán. V zásadě je možné dohodnout odměnu časovou, za jednotlivé úkony, paušální, smluvní nebo zákonnou dle advokátního tarifu. V případě, že byste měli zájem o nabízené služby sdělím Vám požadovanou odměnu obratem emailem.

Pokud poskytuji služby, které požadujete a budete mít zájem o jejich poskytnutí, kontaktujte mě některým ze způsobů uvedených v odkaze "kontakt".